De zin van het leven is er zin aan geven.

Disclaimer en cookies

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

T.O.P. Coaching b.v., hierna te noemen: “Topcoaching”, stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel Topcoaching met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Topcoaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.

Gerelateerde internetsites

Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Topcoaching. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Topcoaching. Topcoaching is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Topcoaching of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Topcoaching. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Topcoaching.

Topcoaching behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Cookiebeleid

Topcoaching.nl maakt gebruikt van analytische cookies. Hiermee meten wij het bezoek aan onze website. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Ook kunnen wij zo de website optimaliseren. We gebruiken hiervoor software van een derde partij: Google Analytics. Voor onze functionele en analytische cookies worden IP-adressen verwerkt. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Voor functionele cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen.

test

Loading...