Vergiffenis maakt het verleden niet mooier, maar wel de toekomst.

Neuro-Linguïstisch Programmeren(NLP)

NLP is een moderne multidisciplinaire wetenschap die zijn oorsprong vindt in Amerika, kijk hier naar de uitleg van John Grinder, the co-creator of Neuro-Linguistic Programming. NLP geeft je inzicht in de structuren van communicatie, het bewust worden van de onbewuste processen die er ieder moment met ons plaats vinden.

Er zijn inmiddels veel boeken geschreven, over effectief communiceren en het hebben van succes, over wat je kan doen om anders om te gaan met stress, overspannenheid of burnout, wat deze boeken doorgaans niet vertellen is 'hoe je dat nu doet'.

●  Waar wordt ons gedrag door gestuurd en wat bepaald hoe we communiceren?
●  Waar komen onze emoties en gevoelens eigenlijk vandaan?
●  Hoe ontstaat dit allemaal?
●  Kan ik er invloed op uitoefenen?
●  Kan ik mijn communicatie verbeteren?

Met NLP krijg je keuzemogelijkheden en deze kun je toevoegen aan al de gekende en ongekende vermogens die je in je hebt, het helpt je ook je ongekende vermogens te ontdekken en hoe je hier gebruik van kunt maken.

Familieopstellingen

Familieopstellingen is een onderdeel vanuit Systemisch werken. Veel van onze persoonlijke- en organisatieproblemen vinden hun oorsprong in het verleden, de methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen in een familiesysteem of organisatie zichtbaar.

Personen worden letterlijk in de ruimte 'opgesteld', de persoon die het thema inbrengt kiest daarbij mensen uit als representanten voor vader, moeder, broers en zusters,

grootouders of bij organisatie-opstellingen zelfs voor hele groepen (collega's, directie).

Een grote ontdekking van Bert Hellinger is dat in zo'n opstelling de verhoudingen zodanig zichtbaar worden dat dit de persoon die het thema heeft ingebracht meer inzicht/balans geeft.

De natuurwetten, dynamieken en symptomen in families en organisaties, Bert Hellinger gaat ervan uit dat er drie basisprincipes in systemen werkzaam zijn:

●  Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem;
●  Volgorde: elke plek staat in een rangorde ten opzichte van  elkaar;
●  Geven en Nemen: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.

Organisatieopstellingen

De eerste Organisatieopstellingen vond in 1995 plaats. Sindsdien is er veel inzicht vergaard in de systeem structuren van organisaties en is het werk nog sterk in ontwikkeling.

Aanvankelijk was de verleiding groot om de ervaringen met familieopstellingen over te nemen voor organisatieopstellingen met name omdat het werk met familieopstellingen een veel langere traditie kent dan die van organisatieopstellingen. De belangrijkste principes blijken voor beide werkgebieden te gelden.

Inmiddels weten we dat de uitwerking van die principes anders zijn in organisaties dan in families, onder meer omdat we niet levenslang aan organisaties gebonden hoeven te zijn, organisaties hun eigen doel kennen en de posities kunnen verschuiven. Het is belangrijk om te onderkennen dat organisaties een andere oorsprong, aard en werking hebben dan families. Organisatieopstellingen nemen in toenemende mate een aparte plaats in binnen het systemisch werk met opstellingen.

Vermenging organisatie- en familiesystemen

Het kan dat persoonlijke oorsprong, de familie, en de organisatie met elkaar verbonden zijn. Dit is natuurlijk het geval bij familiebedrijven.
Bij individuele vraagstukken rond organisatie en werk mengt de dynamiek van de organisatie zich met de familiedynamiek van de persoon in kwestie.

Wat kunt u ermee bereiken?
Een organisatieopstelling is ook een goed instrument om te testen wat de uitwerking van verschillende alternatieven is, bijvoorbeeld bij belangrijke beleid - of personeelsbeslissingen, ten behoeve van marktstrategie of tijdens de ontwikkeling van een nieuw product. Organisatieopstellingen kunnen ondersteunend werken bij:

●  Een nieuwe organisatiestructuur, afdelingen afstoten, verzelfstandigen, samenvoegen;
●  Koersbepaling, specialiseren, met het huidige product nieuwe doelgroepen benaderen, tot overname overgaan of niet;
●  Marketingvraagstukken, wat spreekt onze afnemers nu werkelijk aan in ons product;
●  Vragen over het functioneren van medewerkers of hele afdelingen;
●  Bij conflicten, ziekteverzuim.

test

Loading...