Beter een hart zonder woorden, dan woorden zonder hart.

illusie non-illusie
ProductID
: 62 || ISBN: 978-90-815840-1-2

Loek Roeland

Hij was tot schrijven gekomen tijdens zijn ziekte in 2009. Ongeveer tien jaar geleden begon hij met het lezen van Boeddhistische boeken en raakte geïnteresseerd in Boeddhistische meditatie. Vijf jaar geleden begon hij zich te verdiepen in non-dualiteit. De gedichten en gedachten in deze bundel geven aan hoe onbelangrijk ons denken is. Moge deze bundel u op pad helpen in de wereld van non-illusie. P.M. Loek Roeland is in maart 2010 overleden.

Prijs: €9.95
Geen verzendkosten binnenland

Kopen
Een bijzondere reis van een prikkel
ProductID
: 23 || ISBN: 90-805903-1-2

Bouke de Boer

Een boek over doelgericht werken in organisaties, training, begeleiding en therapie. Leidinggevenden, trainers, consultants en hulpverleners streven doelen na die ze in een contract met hun cliënt (cliëntsysteem) vastleggen. Het werken met contracten is een essentie van begeleidingswerk. Zorgvuldige vormgeving van het contract biedt optimale kansen om de gestelde doelen te bereiken. Dit boek biedt een helder theoretisch kader over alle aspecten die bij het contractuele werk van belang zijn.

Prijs: €21.95
(Boek €18.50 Verzendkosten €3.45)

Kopen
Ik kan de wereld veranderen, En jij weet wie ik is...
ProductID
: 8 || ISBN: 90-805-903-3-5

Bouke de Boer

In dit boek komt Bouke met 21 uitgangspunten voor nu en de rest van ons leven. Willen we dat de wereld een betere plek wordt, dan zullen we vooral in de spiegel moeten kijken, zo luidt een van zijn conclusies. Behendig wijst de schrijver de weg die we kunnen bewandelen om onszelf en dus de wereld te veranderen. Het karakter van dit boek is Boukiaans, en degene die hem kennen weten dat dit betekent: geen omhaal, gewoon zeggen waar het op staat. Een aanrader voor iedereen die mogelijk al een tijdje denkt: 'Ik wil wel, maar hoe?'

Prijs: €15.95
(Boek €12.50 Verzendkosten €3.45)

Kopen
NLP-gids voor optimaal functioneren
ProductID
: 11 || ISBN: 90-6020-683-5

O'Connor & Seymour

De auteurs leiden met deze gids ook de lezer die geen voorkennis op dit gebied heeft, binnen in de enorme, boeiende wereld die voor iedereen dankzij NLP kan opengaan. Daarbij staat centraal dat het om zowel een wetenschap als een kunst gaat. De methodiek van het ontdekken en leren beheersen van patronen die door zeer begaafde mensen wordt toegepast, wordt door elk individu in een persoonlijke stijl in praktijk gebracht. Dankzij de voorbeeldfunctie van zelf te kiezen talentvolle personen, zal elke lezer met deze gids leren zijn eigen weg te vinden naar een verbetering van communicatieve vaardigheden, die van belang zijn om anderen te begrijpen en door anderen begrepen te worden.

Prijs: €20.95
(Boek €17.50 Verzendkosten €3.45)

Kopen
Je Ongekende Vermogens
ProductID
: 6 || ISBN: 90-2158-846-3

Anthony Robbins

In deze bestseller vertelt Robbins op boeiende wijze wat NLP is, en wat NLP voor u kan doen. Het principe is eenvoudig: als u zich een innerlijke voorstelling maakt van hoe u wilt zijn of wat u wilt bereiken, dan heeft dat innerlijke beeld, die innerlijke gedachte, een duidelijke positieve invloed op uw ervaren, uw handelen en het bereiken van resultaten.
Hoe dit precies in zijn werk gaat, hoe u de weg van excellentie bereikt, en welke succesformule u daarbij toepast, dat alles - en meer - vindt u in dit boek. Het is een heldere humoristische en inspirerende tekst die ook u zal helpen zelfbewust en positief te denken. U ontdekt letterlijk ongekende vermogens in uzelf, die een excellent leven mogelijk maken.Prijs: €23.95
(Boek €20.50 Verzendkosten €3.45)

Kopen
Trainen is een vak. Hoe? Zo!
ProductID
: 38 || ISBN: 978-90-814591-1-2

René Kuiper

'Trainers doen niet zo maar wat...' zegt René Kuiper. Vanuit zijn jarenlange ervaring beschrijft hij wat essentieel is in het vak als trainer en deelt hij zijn inzichten voor iedereen die met groepen werkt. Zaken als de attitude van de trainer en de opbouw en de presentatie van de training worden in herkenbare taal beschreven. Bij ieder hoofdstuk vind je ook reflectie-oefeningen die je zullen stimuleren aan zelf-onderzoek te doen en je zullen helpen het materiaal direct te gaan toepassen. Trainen is niet alleen trainen, het is ook steeds weer verder leren.

Prijs: €25.95
(Boek €22.50 Verzendkosten €3.45)

Kopen
Time Line Therapy
ProductID
: 18 || ISBN: 09-1699-021-4

James & Woodsmall

Prijs: €39.95
(Boek €34.00 Verzendkosten €5.95)

Kopen
Mijn stem gaat met je mee
ProductID
: 3 || ISBN: 90-6350-041-6

Milton Erickson

Milton H. Erickson (1901-1980) wordt wel de belangrijkste hypnotherapeut van zijn tijd genoemd. Hij is de grondlegger van de moderne hypnotherapie en de inspiratiebron achter de N.L.P. (Neuro Linguistic Programma).
Erickson loste nooit een probleem op de bekende manier op. Om veranderingen in het onbewuste van zijn patiënten teweeg te brengen, maakt hij gebruik van paradoxen, anekdotes, verrassingen en verwarring.
Sidney Rosen maakte, in nauwe samenwerking met Erickson, een bundeling van ongeveer honderd verhalen en voorzag ze van een uitstekend kommentaar.
Daarnaast geeft hij in zijn inleiding een duidelijk overzicht van de voornaamste aspekten van Ericksoniaanse therapie.

Prijs: €20.95
(Boek €17.50 Verzendkosten €3.45)

Kopen
De verborgen dynamiek van familiebanden
ProductID
: 27 || ISBN: 0-805903-2-0

Bert Hellinger

Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen.

Prijs: €31.95
(Boek €25.00 Verzendkosten €6.95)

Kopen
Het succes van organisatie opstellingen
ProductID
: 37 || ISBN: 90-6963-596-0

Gunthard Weber / Bert Hellinger

Na de succesvolle ontwikkeling van systeemopstellingen voor familiebanden worden de principes die hieraan ten grondslag liggen inmiddels ook binnen organisaties gebruikt. Een organisatie is, net als een familie, een complex fenomeen. Het veranderen van een element kan grote invloed hebben op het totale systeem. Anderzijds is het vaak moeilijk vaste patronen in een organisatie te doorbreken en een nieuwe koers te varen. Een individu of een gehele afdeling kan zonder het te beseffen 'verstrikt' raken in de patronen van het organisatiesysteem. Dit 'verstrikt raken' heeft diverse gevolgen voor zowel het individu als de organisatie, bijvoorbeeld lichamelijke klachten, maar ook wel conflicten en een gebrek aan productiviteit en creativiteit binnen de organisatie. Via een organisatieopstelling leer je hoe je kunt omgaan met belemmerende patronen binnen de organisatie. Tevens krijg je inzicht met betrekking tot de plek die je zelf inneemt binnen de organisatie en vanuit welke positie je optimaal kunt functioneren.

Prijs: €28.95
(Boek €22.00 Verzendkosten €6.95)

Kopen

test

Loading...